ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 11 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 เมษายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 8 เมษายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 เมษายน 2565