• มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 4 หลัก 45 total views 4 recent views

  รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 4 หลัก
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุด 15 อันดับ 46 total views 1 recent views

  มูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงสุด 15 อันดับแบ่งชนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ระบบฮาร์โมไนซ์ 2 หลัก
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 2 หลัก 28 total views 1 recent views

  รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 2 หลัก
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 6 หลัก 12 total views 1 recent views

  รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 6 หลัก
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 21 กุมภาพันธ์ 2567
 • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 8 หลัก 15 total views 1 recent views

  รายได้มูลค่านำเข้าสินค้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 8 หลัก
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 21 กุมภาพันธ์ 2567