ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ RDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 เมษายน 2565
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 8 เมษายน 2565
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 8 เมษายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 เมษายน 2565