พบ 12 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แท็ค: ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผน ยุทธศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).